Gurdilo Beachvolley 29 juli 2023

Inschrijven tornooi 2023

Gurdilo steunt "Huize Hestia" 2023

Sinds 2014 werd door de organisatoren van uw favoriet zomerevenement beslist om, wanneer mogelijk, een belangrijk deel van de opbrengst van het tornooi te spenderen aan een goed doel. Terwijl we de eerste jaren vooral investeerden in de continue uitbouw van ons tornooi om zowel aan deelnemer als toeschouwer ieder jaar iets meer te kunnen bieden, kwamen we toen tot de vaststelling dat er naast de continue groei ook wel ruimte kon zijn voor financiële steun aan een project dat wij een warm hart kunnen toedragen.

Om dit alles ook structureel goed te omkaderen werd beslist om de V.Z.W. GURDILO op te richten en om binnen deze vereniging te beslissen welke projecten eventueel in aanmerking kunnen komen. Zo werd in de vorige jaren reeds een mooi bedrag ter beschikking gesteld aan Plan Bobath, actief in Senegal, aan KIMIAF (schoolbouw in Rwanda) en dichter bij huis aan de vzw Levedaele en de “Jella for life” actie.

Na de succesvolle editie van 2022 zijn we opnieuw op zoek gegaan naar een waardevol project dat onze steun kon gebruiken en deze keer kwamen we al snel terecht bij Huize Hestia: Dit lokaal initiatief biedt huisvesting en begeleiding op maat aan alleenstaande, erkende vluchtelingen-vrouwen tussen 18 en 25 jaar. Tot maximaal 4 vrouwen kunnen zo cohousen gedurende de duur van hun studies. De vrijwilligers van Huize Hestia bieden bovendien ondersteuning en begeleiding voor alle schoolse en buitenschoolse zorgen.

Met dank aan