Gurdilo Beachvolley 27 juli 2024

Inschrijven

Tornooireglement en Indeling

Tornooireglement

 1. Zonder onvoorziene “forfaits” worden per ploeg min. 5 en max. 7 wedstrijdjes gespeeld van telkens 25 à 30 min. Een ploeg bestaat uit 3 spelers op het veld (mannen, vrouwen of gemengd) en zoveel wisselspelers als gewenst. Wisselen kan ongelimiteerd na ieder punt. De opslag wordt gegeven door één van de drie veldspeler en niet door een “wisselspeler”. Een speler kan nooit optreden voor twee verschillende ploegen (tenzij uitzonderlijk omstandigheden –vb. kwetsuur - en mits toestemming van de tornooileiding).
 2. Er wordt gespeeld in 2 niveaus : geoefend en recreatief. Bij de inschrijving geeft iedere ploeg zijn voorkeur aan en daar wordt zoveel mogelijk rekening mee gehouden maar de uiteindelijke indeling gebeurt door de wedstrijdleiding ! Ploegen met één of meerdere spelers die volleybal in competitieverband spelen (of recent gespeeld hebben) worden gevraagd en aangeraden om niet als recreant in te schrijven.
 3. Elke ploeg kan gevraagd worden een scheidsrechter te leveren voor één van de wedstrijden in de eindfase. Daarvoor wordt zonder scheidsrechter gespeeld : De thuisploeg haalt het scoreformulier voor de wedstrijd af op het secretariaat en vult de score in. Na de wedstrijd wordt het onmiddellijk door de tegenstander ondertekend en terug afgegeven op het secretariaat.
 4. In de voorronde wordt gespeeld naar 2 sets van elk 21 punten. 21 punten is uit (ook al heeft de tegenpartij 20 punten gescoord). De duur van elke wedstrijd wordt gelimiteerd tot maximaal 30 minuten, ook al werden de 2 sets niet volledig afgewerkt. Er wordt een mededeling gegeven 2 minuten vóór het einde van elke wedstrijd en ook een eindsignaal. Als het eindsignaal gegeven wordt, dan wordt het lopende punt uitgespeeld en daarna stopt de wedstrijd.
 5. In de voorronde: Als op het einde van de wedstrijd (omdat het eindsignaal is gegeven) de lopende set eindigt op gelijke punten, dan wordt er nog 1 punt gespeeld vb. set 1: 21- 17; set 2: 16-16 en het eindsignaal is gegeven; dan wordt nog één punt gespeeld zodat deze set kan toegekend worden aan één van beide ploegen. Een wedstrijd kan dus WEL eindigen met gelijk aantal totaal punten (bvb 21-20 en 7-8) maar niet op een onbesliste set.
 6. Puntentelling in de voorronde:
  • setstand 2/0 of 1/0 = 3p. voor de winnende ploeg en 0p. voor de verliezende ploeg
  • setstand 1/1 = 2p. voor ploeg met hoogste totaal aantal punten en 1p. voor ploeg met laagste puntenaantal
  • setstand 1/1 en gelijk aantal punten = elk 1,5 punt
 7. Bij een gelijk aantal punten in de eindafrekening zal 1st het onderlinge duel doorslaggevend zijn, dan het aantal gewonnen wedstrijden en dan het totaal aantal gescoorde punten in alle poulewedstrijden, daarna beslist loting.
 8. In de eindronde (bekersysteem) wordt gespeeld naar 1 set van 25 punten ( met 2p. verschil). Zodra 1 ploeg 12punten haalt, wordt van kant gewisseld.
 9. Enkel de finale “GEOEFEND” wordt gespeeld naar 2 winnende sets van 21 punten met 2 punten verschil. Bij een 1-1 stand wordt een Belle gespeeld tot 15 punten met 2 punten verschil.
 10. Voor het goede verloop van het tornooi dient het tijdschema in de voorronde strikt gerespecteerd te worden.
 11. Bij afwezigheid van ploegen of scheidsrechter op het moment van de start van de wedstrijd, kunnen sanctiepunten toegekend worden aan de ploeg van de afwezigen. Deze punten tellen mee voor de (eind-)rangschikking!
 12. Bij discussie geldt enkel de beslissing van de tornooileiding.

Tornooi indeling en tornooischema 2024

De wedstrijden voor geoefenden vangen aan om 12u00. De wedstrijden voor recreanten starten om 13u stipt . Elke ploeg dient zich minimaal 30 min. voor dit tijdstip aan te melden aan het wedstrijdsecretariaat.

Belangrijk: Hou er bij uw inschrijving rekening mee dat elke ploeg, ongeacht zijn niveau, minimum tot 21u (of later) wedstrijdjes zal moeten spelen! Zorg er dus voor dat u ook voor deze laatste wedstrijden min. 3 spelers beschikbaar hebt!

 • Geoefenden : In de voorrondes wordt gespeeld in poules (A, B, C,...) bestaande uit 4 ploegen (A1-A2-A3-A4). Elke ploeg krijgt bij aanmelding op het secretariaat een code (vb. A1) toegekend. Na de voorrondes spelen de eersten uit elke poule en enkele beste tweedes verder voor een finaleplaats volgens het bekersysteem in REEKS 1. Wie daarin verliest speelt wel nog verder in de plaatsingswedstrijden. Ook alle overige ploegen spelen na de voorrondes nog 2-3 of 4 plaatsingswedstrijden in REEKS 2 - 3 of 4. De laatste wedstrijden worden aangevat tussen 20.30 en 22u en worden gevolgd door de prijsuitreiking.
 • Recreanten : Spelen in een bekersysteem waarbij na 1 of 2 wedstrijden de 32 beste ploegen (winnaars en beste verliezers) verder strijden voor een finaleplaats. Ook hier spelen de ploegen die buiten de 1ste 32 vallen en de verliezers steeds onderling verder zodat alle ploegen minimaal 5 keer aantreden. De laatste wedstrijden worden aangevat tussen 20.30 en 22u en worden gevolgd door de prijsuitreiking.

Momenteel zijn er 42 ploegen officieel ingeschreven

Met dank aan